Close Print

Optymalizacje BOINC

Comments: Komentarze są wyłączone

Czym są optymalizacje?

Optymalizacje to specjalne wersje programów które mają za zadanie tak jak aplikacja podstawowa przeliczyć próbkę danych w celu uzyskania rezultatu, ale robią to znaczeni szybciej niż aplikacja podstawowa, gdyż są napisane tak by maksymalnie wykorzystać właściwości konkretnego procesora. Aplikacja podstawowa musi być kompatybilna i uniwersalna by jednakowo działać na olbrzymiej liczbie dostępnych procesorów różniących się od siebie liczbą obsługiwanych instrukcji i architekturą. Celem optymalizacji jest jak najlepsze wykorzystanie architektury i obsługiwanych instrukcji przez konkretną rodzinę procesorów – co skutkuje znacznym zwiększeniem wydajności w porównaniu do aplikacji podstawowej. Warto zatem w projektach BOINC wykorzystywać zoptymalizowane aplikacje – gdy tylko jest to możliwe.

Aby dowiedzieć się jakie optymalizacje są najlepsze dla naszego procesora CPU powinniśmy uruchomić program CPU-Z. Pozwoli to nam dokładnie zidentyfikować jaki procesor mamy i jakie instrukcje są przez niego obsługiwane. Dla przykładu procesor Intel Q8200:

Q8200 - obsługiwane instrukcje

obsługuje instrukcje MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE3S, SSE4.1. Zakłada się, że aplikacja obsługująca instrukcje o najwyższym numerku daje największe przyspieszenie w przetwarzaniu danych. Dodatkowo jeśli mamy system operacyjny 64-bit aplikacja napisana specjalnie w wersji 64bit – powinna przeliczać zauważalnie szybciej. Gdy przejdziemy na stronę z zoptymalizowanymi aplikacjami powinniśmy wybrać dla tego procesora optymalizację obsługującą SSE4.1 w wersji 64 bitowej.

Optymalizacje dla GPU są albo dla ATI albo dla nVidii w postaci odrębnych aplikacji.

Instalowanie optymalizacji w systemach Windows.

WINDOWS 7 lub VISTA

BOINC instaluje się w następujących folderach:

C:\Program Files\BOINC – tutaj mamy główną aplikację menadżera.

C:\ProgramData\BOINC – tutaj mamy dane i aplikacje poszczególnych projektów.

Folder C:\ProgramData\BOINC jest ukryty – a to oznacza, że musimy włączyć w Eksploratorze Windows w zakładce organizuj \ Opcje folderów i wyszukiwania \ Widok \ Pokazuj ukryte pliki, foldery i dyski.

Po instalacji BOINC dołączamy do wybranego projektu np.: MilkyWay. W folderze

C:\ProgramData\BOINC

automatycznie tworzy się pod folder C:\ProgramData\BOINC\projects, w którym każdy projekt ma swój pod folder z danymi do przeliczenia i aplikacją. Dla przykładu MilkyWay ma następującą lokalizację: C:\ProgramData\BOINC\projects\milkyway.cs.rpi.edu_milkyway

Zamykamy Boinc Menadżer tak aby BOINC zamknął aplikacje projektów.

Zamykanie BOINC z zakończeniem aplikacji.

Pobieramy odpowiednią optymalizację – np.: dla systemu x64 z procesorem Q8200, gdy mamy zamiar liczyć MilkyWay na CPU pobieramy win_0.20_Win64_SSE3.zip i wypakowane pliki kopiujemy do  folderu C:\ProgramData\BOINC\projects\milkyway.cs.rpi.edu_milkyway

Potem uruchamiamy ponownie BOINC i cieszymy się szybciej przeliczanymi jednostkami!

Mechanizm wgrywania optymalizacji jest identyczny zarówno dla aplikacji na CPU jak i GPU.

WINDOWS XP

BOINC instaluje się w następujących folderach:

C:\Program Files\BOINC – tutaj mamy główną aplikację menadżera.

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\BOINC\ – tutaj mamy dane i aplikacje poszczególnych projektów. Folder C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\BOINC\ jest ukryty – a to oznacza, że musimy włączyć w Eksploratorze Windows pokazywanie ukrytych plików i folderów.

Po instalacji BOINC dołączamy do wybranego projektu np.: MilkyWay. W folderze C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\BOINC\ automatycznie tworzy się pod folder
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\BOINC\projects\ w którym każdy projekt ma swój pod folder z danymi do przeliczenia i aplikacją. Dla przykładu MilkyWay ma następującą lokalizację:
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\BOINC\projects\milkyway.cs.rpi.edu_milkyway

Zamykamy Boinc Menadżer tak aby BOINC zamknął aplikacje projektów.

Zamykanie BOINC z zakończeniem aplikacji.

Pobieramy odpowiednią optymalizację – np.: dla systemu x32 z procesorem Q8200, gdy mamy zamiar liczyć MilkyWay na CPU pobieramy win_0.20_Win32_SSE3.zip i wypakowane pliki kopiujemy do folderu
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\BOINC\projects\milkyway.cs.rpi.edu_milkyway

Potem uruchamiamy ponownie BOINC i cieszymy się szybciej przeliczanymi jednostkami!

Mechanizm wgrywania optymalizacji jest identyczny zarówno dla aplikacji na CPU jak i GPU.


Welcome , today is środa, 18 lipca 2018