Close Print

Deklaracja PNT

Comments: Komentarze są wyłączone

Deklaracja Polish National Team:

1.    Polish National Team, jest polskim zespołem narodowym wspierającym różnorodne projekty naukowe na platformie otwartych obliczeń rozproszonych BOINC.

2.    Wspieramy wszystkie projekty naukowe. Wyznajemy  zasadę iż nie ma projektów bardziej lub mniej wartościowych.

3.    Każdy członek zespołu samodzielnie decyduje o tym jaki projekt liczy oraz w jakim zakresie udostępnia swój komputer na obliczenia. Wszyscy są traktowani równo i każdy współdecyduje o kierunkach rozwoju drużyny. Każdy ma prawo i obowiązek uczestniczyć w podejmowaniu ważnych decyzji wpływających na funkcjonowanie zespołu. Szanujemy indywidualności każdego członka ale zawsze w „imię zasad” staramy się działać razem.

4.    Doceniamy każdą osobę, która udostępnia swój komputer dla obliczeń rozproszonych, niezależnie od tego co liczy, ile liczy i na jakim sprzęcie.

5.    Dbamy o środowisko naturalne dlatego do obliczeń wykorzystujemy podzespoły które są najwydajniejsze w danych obliczeniach, w szczególności: jeżeli projekt udostępnia aplikację na CPU i GPU, a CPU jest dużo wolniejsze niż GPU, liczymy go tylko na GPU aby oszczędzać energię elektryczną a wolne zasoby CPU przekazać projektowi nie posiadającemu aplikacji na GPU. Odpowiednio tą zasadę stosujemy do doboru Linuxa lub Windowsa, AMD/INTEL, ATI/nVidia tak aby liczyć maksymalnie efektywnie w stosunku do ilości zużywanej energii.

6.    Doceniamy wkład każdego członka Polish National Team, na który składają się m. in. aktywność na forum, propagowanie boinc w różnych środowiskach – pracy, domu, wśród przyjaciół, ponoszenie kosztów utrzymania i kupna komputerów wspomagających naukę, pomoc innym członkom drużyny, pisanie artykułów i poradników, oraz wszelkie inne formy aktywności które służą budowaniu dobrej i przyjaznej atmosfery w drużynie oraz pomocy w rozwoju nauki.

7.    Dobra atmosfera panująca w naszej drużynie zbudowana jest na bazie prawdy, dialogu i wysokiej kultury osobistej. Wszelkie spory pomiędzy członkami, różnice zdań i poglądów powinny być rozwiązywane z poszanowaniem dóbr osobistych i akceptacji prawa do posiadania zdania odrębnego przeciwnej strony sporu.

8.    Nie sabotujemy działań innych. Jeżeli nie biorę udziału w jakiejś „akcji” to jej nie sabotuję. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji w których ktoś w akcji nie bierze udziału bo wziąć nie może (brak sprzętu itp). Słynne „NIE bo NIE”. Zawsze wypowiadamy się merytorycznie, w duchy konsensusu i proponowania konstruktywnych rozwiązań. W Polish National Team panuje wolność słowa. Każdy ma prawo do kulturalnego przedstawienia i posiadania swojego zdania na dany temat. Dyskutujemy na każdy temat, z poszanowaniem godności każdej osoby biorącej udział w dyskusji.

9.    Wyznajemy zasadę, iż budowanie dobrego wizerunku naszej Ojczyzny motywuje nas do osiągania jak najlepszych rezultatów w rankingach BOINC – aby nasza drużyna Polish National Team zawsze godnie reprezentowała Polskę w szczególności poprzez zajmowanie wysokich lokat podczas wyścigów organizowanych poprzez różne projekty naukowe.

10.    Udział w wyścigu do którego staje nasza drużyna nie jest obowiązkowy. Każdy samodzielnie decyzje o tym czy weźmie w nim udział, czy będzie liczył podczas jego trwania inne równie ważne projekty. Udział w wyścigu jest zaszczytem, a zajęcie wysokiego miejsca przez drużynę powodem do dumy dla każdego członka Polish National Team który przyczynił się do osiągnięcia dobrego rezultatu.

11.    Polish National Team – jako polska drużyna narodowa jednoczy pod swoimi skrzydłami członków i byłe zasłużone dla BOINC w Polsce zespoły GPU Force, GPU Vision, Pthadb,  SaveTheWorld, TomaszPawelTeam. Każda osoba, niezależnie w jakim aktualnie znajduje się zespole ma prawo dołączyć do Polish National Team jeśli podziela naszą pasję i zasady.

Podpisano – członkowie PNT.


Welcome , today is środa, 18 lipca 2018