Close Print

AQUA@home

Comments: Komentarze są wyłączone
AQUA@HOME – przyszłość jest za rogiem!

Projekt można liczyć tylko na wielordzeniowych CPU. Prędkość przeliczania danych w systemach 64bitowych jest około 60% większa niż w systemach 32-bitowych.

AQUA@home – Adiabatic QUantum Algorithms – jest projektem badawczym którego celem jest wkskazanie wydajności nadprzewodzących adiabatycznych komputerów kwantowych w obliczeniach różnych trudnych problemów, od materiałoznawstwa do uczenia maszynowego. Projekt używa podłączone do internetu komputery by wesprzeć projektowanie i analizę algorytmów komputerów kwantowych, przy użyciu technik Quantum Monte Carlo.

Biała księga firmy D-Wave Systems Inc. która prowadzi projekt Aqua @ home.

Projekt jest wyjątkowy z technologicznego punktu widzenia, gdyż jako jedyny w BOINC korzysta z procesorów wielordzeniowych przy przeliczaniu 1 próbki. Oznacza to, że np. na procesorze wielordzeniowym aplikacja projektu wykorzysta poprzez wielowątkowość wszystkie rdzenie do przeliczenia 1 próbki danych. Inne projekty, na procesorze np. 4 rdzeniowym odpalają 4 aplikacje na każdym rdzeniu liczące osobno każdą z 4 próbek.

Strona projektu Strona drużyny w projekcie

PROJEKT ZAKOŃCZONY


Welcome , today is środa, 18 lipca 2018