Close Print

DNA@Home

Comments: Komentarze są wyłączone

Celem DNA@Home jest odkrycie co odpowiada za regulację genów w DNA. Czy zauważyłeś że komórki skóry różnią się od komórek mięśni a te różnią się od komórek kości, a jednak każda komórka w Twoim ciele ma wszystkie geny twojego genomu? Dzieje się tak, ponieważ nie wszystkie geny są „włączone” przez cały czas. W zależności od typu komórki, i od tego co dana komórka robi w danym czasie, tylko pewien zestaw genów jest używany, a pozostałe są „wyłączone”. DNA@Home wykorzystuje algorytmy statystyczne by odkryć mechanizmy tej regulacji, przy pomocy komputerów ochotników.

Pierwszorzędnym mechanizmem dzięki któremu geny są regulowane, jest regulacja na etapie transkrypcji gdzie cząsteczka o nazwie polimeraza zczytuje DNA od początku genu do jego końca tworząc „cząsteczkę informacyjnego RNA”. Inne cząsteczki, zwane czynnikami transkrypcji, wiążą się z DNA blisko początku genu i mogą pomóc w wiązaniu polimerazy, mogą przeszkadzać lub zapobiegać łączeniu się polimerazy. To właśnie obecność wiązań tych czynników transkrypcji lub jej brak, determinuje czy gen będzie włączony czy nie, lecz w większości, naukowcy nie wiedzą które z czynników transkrypcji są odpowiedzialne za regulacją których genów.

Czynniki transkrypcji mają „palce” które preferują specyficzne, krótkie, nieregularne wzorce w „literach” nukleotydowych sekwencji DNA, Lecz w wielu przypadkach nie wiemy jakie są te wzorce. Nasz program szuka krótkich sekwencji nukleotydów które pojawiają się mniej więcej podobnie blisko wielu początków genów i które także wydają się mniej więcej takie same w odpowiadających lokacjach w genomach powiązanych gatunków. Ponieważ sekwence DNA są olbrzymie, od milionów do miliardów nukleotydów, a te sekwencje sa krótkie i tylko w przybliżeniu zachowane z jednej lokacji w drugą, sprawia to że problem zaczyna przypominać szukanie igły w stogu siana, i wymaga olbrzymiej mocy obliczeniowej do rozwiązania. Mamy nadzieję że wasze komputery nam w tym pomogą.

Nasze aktualne plany dotyczą testów genomu prątków gruźlicy by dokładnie zrozumieć jak gruźlica dokonuje tego co robi — tak by inni mogli wykorzystać tę informację by powstrzymać chorobę która zabija miliony każdego roku. Planujemy także testowanie pałeczki dżumy, przyczyny dżumy dymienicznej.

DNA@Home mieści się w Rensselaer Polytechnic Institute. Projekt można liczyć na CPU.

Strona projektu Strona drużyny w projekcie

 

Celem DNA@Home jest odkrycie co odpowiada za regulację genów w DNA. Czy zauważyłeś że komórki skóry różnia się od komórek mięśni a te różnią się od komórek kości, a jednak każda komórka w Twoim ciele ma wszystkie geny twojego genomu? Dzieje sie tak, ponieważ nie wszystkie geny są „włączone” przez cały czas. W zalezności od typu komórki, i od tego co dana komórka robi w danym czasie, tylko pewien zestaw genów jest używany, a pozostałe są „wyłączone”. DNA@Home wykorzystuje algorytmy statystyczne by odkryć mechanizmy tej regulacji, przy pomocy komputerów ochotników. 

Pierwszorzednym mechanizmem dzięki któremu geny sa regulowane, jest regulacja na etapie transkrypcji gdzie cząsteczka o nazwie polimeraza zczytuje DNA od początku genu do jego końca tworząc „cząsteczkę informacyjnego RNA”. Inne cząsteczki, zwane czynnikami transkrypcji, wiążą się z DNA blisko początku genu i moga pomóc w wiazaniu polimerazy, moga przeszkadzać lub zapobiegać łączeniu się polimerazy. To własnie obecność wiązań tych czynników transkrypcji lub jej brak, determinuje czy gen będzie włączony czy nie, lecz w większości, naukowcy nie wiedzą które z czynników transkrypcji sa odpowiedzialne za regulacją których genów.

Czynniki transkrypcji mają „palce” które preferują specyficzne, krótkie, nieregularne wzorce w „literach” nukleotydowych sekwencji DNA, Lecz w wielu przypadkach nie wiemy jakie są te wzorce. Nasz program szuka krótkich sekwencji nukleotydów które pojawiają się mniej więcej podobnie blisko wielu początków genów i które także wydają się mniej wiecej takie same w odpowiadających lokacjach w genomach powiazanych gatunków. Ponieważ sekwence DNA są olbrzymie, od milionów do miliardów nukleotydów, a te sekwencje sa krótkie i tylko w przybliżeniu zachowane z jednej lokacji w drugą, sprawia to że problem zaczyna przypominać szukanie igły w stogu siana, i wymaga olbrzymiej mocy obliczeniowej do rozwiazania. Mamy nadzieję że wasze komputery nam w tym pomogą.

Nasze aktualne plany dotyczą testów genomu prątków gruźlicy by dokładnie zrozumieć jak gruźlica dokonuje tego co robi — tak by inni mogli wykorzystać tę informację by powstrzymać chorobę która zabija miliony każdego roku. Planujemy także testowanie pałeczki dżumy, przyczyny dżumy dymienicznej.

DNA@Home mieści się w Rensselaer Polytechnic Institute. Celem DNA@Home jest odkrycie co odpowiada za regulację genów w DNA. Czy zauważyłeś że komórki skóry różnia się od komórek mięśni a te różnią się od komórek kości, a jednak każda komórka w Twoim ciele ma wszystkie geny twojego genomu? Dzieje sie tak, ponieważ nie wszystkie geny są „włączone” przez cały czas. W zalezności od typu komórki, i od tego co dana komórka robi w danym czasie, tylko pewien zestaw genów jest używany, a pozostałe są „wyłączone”. DNA@Home wykorzystuje algorytmy statystyczne by odkryć mechanizmy tej regulacji, przy pomocy komputerów ochotników.

Pierwszorzednym mechanizmem dzięki któremu geny sa regulowane, jest regulacja na etapie transkrypcji gdzie cząsteczka o nazwie polimeraza zczytuje DNA od początku genu do jego końca tworząc „cząsteczkę informacyjnego RNA”. Inne cząsteczki, zwane czynnikami transkrypcji, wiążą się z DNA blisko początku genu i moga pomóc w wiazaniu polimerazy, moga przeszkadzać lub zapobiegać łączeniu się polimerazy. To własnie obecność wiązań tych czynników transkrypcji lub jej brak, determinuje czy gen będzie włączony czy nie, lecz w większości, naukowcy nie wiedzą które z czynników transkrypcji sa odpowiedzialne za regulacją których genów.

Czynniki transkrypcji mają „palce” które preferują specyficzne, krótkie, nieregularne wzorce w „literach” nukleotydowych sekwencji DNA, Lecz w wielu przypadkach nie wiemy jakie są te wzorce. Nasz program szuka krótkich sekwencji nukleotydów które pojawiają się mniej więcej podobnie blisko wielu początków genów i które także wydają się mniej wiecej takie same w odpowiadających lokacjach w genomach powiazanych gatunków. Ponieważ sekwence DNA są olbrzymie, od milionów do miliardów nukleotydów, a te sekwencje sa krótkie i tylko w przybliżeniu zachowane z jednej lokacji w drugą, sprawia to że problem zaczyna przypominać szukanie igły w stogu siana, i wymaga olbrzymiej mocy obliczeniowej do rozwiazania. Mamy nadzieję że wasze komputery nam w tym pomogą.

Nasze aktualne plany dotyczą testów genomu prątków gruźlicy by dokładnie zrozumieć jak gruźlica dokonuje tego co robi — tak by inni mogli wykorzystać tę informację by powstrzymać chorobę która zabija miliony każdego roku. Planujemy także testowanie pałeczki dżumy, przyczyny dżumy dymienicznej.

DNA@Home mieści się w Rensselaer Polytechnic Institute.


Welcome , today is środa, 18 lipca 2018